Лабораторний практикум з дисципліни "Технологія конструкційних матеріалів та матеріалознавство" (оброблення на металорізальних верстатах) для студентів 6.050502 "Інженерна механіка", 6.050503 "Машинобудування", 6.070106 "Автомобільний транспорт"Кількість сторінок: 

84с.

Видавець: 

Місце видання: 

Дата: 

Мова: 

УДК: 

620.2(076)

Бібліографічна картка: 

Лабораторний практикум з дисципліни "Технологія конструкційних матеріалів та матеріалознавство" (оброблення на металорізальних верстатах) для студентів напрямів підготовки 6.050502 "Інженерна механіка", 6.050503 "Машинобудування", 6.070106 "Автомобільний транспорт" усіх форм навчання [Електронний ресурс] / уклад.: Н. Г. Москаленко, В. І. Грядунов, В. Ю. Васильченко. – Черкаси : ЧДТУ, 2013. – 84 с.

Анотація: 

 У виданні викладено необхідний теоретичний матеріал та запропоновано індивідуальні завдання для ознайомлення студентів з основними групами металорізальних  верстатів, інструментами для обробки заготовок на цих верстатах та інструментальними матеріалами. Виконання лабораторних робіт та індивідуальних завдань до  них сприяє формуванню комплексу знань щодо базових понять з оброблення на металорізальних верстатах.

Тип документу: 

Ідентифікатор URL: 

http://elib.chdtu.edu.ua/e-books/1011
  • Електронна версія матеріалу доступна для завантаження лише зареєстрованим користувачам Електронно-бібліотечної системи ЧДТУ.
  • Усі завантажувані матеріали захищені авторськими правами, усі права належать їх законним правовласникам.