Методичні рекомендації до семінарських занять з дисципліни "Історія української культури" для студентів напряму підготовки 6.060101 "Будівництво" денної форми навчанняКількість сторінок: 

35с.

Видавець: 

Місце видання: 

Дата: 

Мова: 

УДК: 

008(07)

Бібліографічна картка: 

Методичні рекомендації до семінарських занять з дисципліни "Історія української культури" для студентів напряму підготовки 6.060101 "Будівництво" денної форми навчання [Електронний ресурс] / уклад. О. С. Худолей, Л. М. Тептюк ; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси : ЧДТУ, 2013. – 35 с.

Анотація: 

У методичних рекомендаціях наведено плани семінарських занять, вимоги до їх виконання, контрольні питання, теми для самостійного вивчення та рекомендовану літературу.  Для студентів денної форми навчання.

Кафедра: 

Напрям підготовки: 

Тип документу: 

Каталог: 

Ідентифікатор URL: 

http://elib.chdtu.edu.ua/e-books/1043
  • Електронна версія матеріалу доступна для завантаження лише зареєстрованим користувачам Електронно-бібліотечної системи ЧДТУ.
  • Усі завантажувані матеріали захищені авторськими правами, усі права належать їх законним правовласникам.