Лінійне програмуванняКількість сторінок: 

124с.

Видавець: 

Місце видання: 

Дата: 

Мова: 

УДК: 

519.852(076)

Бібліографічна картка: 

Лінійне програмування [Електронний ресурс] : практикум для студентів економічних спеціальностей / уклад. О. М. Кондратьєва, Т. Б. Ламзіна, С. І. Півненко та ін. ; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Вид. 2-ге, змін. і доп. – Черкаси : ЧДТУ, 2013. – 124 с.

Анотація: 

Практикум містить основні теоретичні відомості з розділу “Лінійне програмування”, зразки розв‟язування типових задач, набір задач для самостійного розв‟язування (із відповідями), а також завдання для розрахунковографічних робіт. Для студентів економічних спеціальностей усіх форм навчання.

Тип документу: 

Каталог: 

Ідентифікатор URL: 

http://elib.chdtu.edu.ua/e-books/1067
  • Електронна версія матеріалу доступна для завантаження лише зареєстрованим користувачам Електронно-бібліотечної системи ЧДТУ.
  • Усі завантажувані матеріали захищені авторськими правами, усі права належать їх законним правовласникам.