Технічна мікробіологіяКількість сторінок: 

107с.

Видавець: 

Місце видання: 

Дата: 

Мова: 

УДК: 

663.1(075.8)

Бібліографічна картка: 

Технічна мікробіологія [Елекронний ресурс]: посібник для студентів напряму підготовки 6.051701 "Харчові технології та інженерія" усіх форм навчання / Авт.-укл. О. Л. Чепурна, Г. М. Заболотна; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ЧДТУ. - Черкаси: ЧДТУ, 2012. - 107 с

Анотація: 

Наведено загальні відомості про навчальну дисципліну, зміст лекційних і лабораторних занять з розподілом годин за модулями, навчально-методичне забезпечення, систему критеріїв оцінювання знань, вимоги до виконання та оформлення контрольної роботи для студентів заочної форми навчання, питання для підготовки до модульного контролю та іспиту, перелік основної та додаткової літератури.
Лабораторний практикум містить сім лабораторних робіт. Наведено теоретичні положення, опис лабораторних установок, методик проведення дослідів і оброблення їх результатів, а також контрольні питання для самопідготовки студентів.

Факультет: 

Тип документу: 

Каталог: 

Ідентифікатор URL: 

http://elib.newlibrary.org.ua/e-books/11

ББК: 

36-1я72

Авторські права: 

НТБ ЧДТУ
  • Електронна версія матеріалу доступна для завантаження лише зареєстрованим користувачам Електронно-бібліотечної системи ЧДТУ.
  • Усі завантажувані матеріали захищені авторськими правами, усі права належать їх законним правовласникам.