Методи та засоби експертизи та аудиту проектівКількість сторінок: 

141с.

Видавець: 

Місце видання: 

Дата: 

Мова: 

УДК: 

658.012.32(075.8)

Бібліографічна картка: 

Прокопенко Т. О. Методи та засоби експертизи та аудиту проектів [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студентів спеціальності 8.18010013 "Управління проектами"всіх форм навчання / Т. О. Прокопенко, О. Б. Данченко ; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. - Черкаси : ЧДТУ, 2013. - 141 с.

Анотація: 

Навчальний посібник з дисципліни "Методи та засоби експертизи та аудиту проектів" складено згідно з навчальними програмами для студентів спеціальності 8.18010013 "Управління проектами". Він містить систематизований огляд основних положень дисципліни, завдання до лабораторних робіт і тести для контролю знань по модулях навчальної дисципліни. Для студентів денної, заочної та дистанційної форм навчання.

Тип документу: 

Каталог: 

Ідентифікатор URL: 

http://elib.chstu.edu.ua/e-books/1102

ББК: 

65.290-2я73
  • Електронна версія матеріалу доступна для завантаження лише зареєстрованим користувачам Електронно-бібліотечної системи ЧДТУ.
  • Усі завантажувані матеріали захищені авторськими правами, усі права належать їх законним правовласникам.