Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни "Міжнародний менеджмент" для студентів спеціальності 8.03050301 "Міжнародна економіка" освітньо-кваліфікаційного рівня "магістр" денної форми навчанняКількість сторінок: 

28с.

Видавець: 

Місце видання: 

Дата: 

Мова: 

УДК: 

399.9(07)

Бібліографічна картка: 

Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни "Міжнародний менеджмент" для студентів спеціальності 8.03050301 "Міжнародна економіка освітньо-кваліфікаційного рівня "магістр" денної форми навчання [Електронний ресурс] / уклад. : Л. М. Задувайло, М. М. Лещенко ; М-во освіти і науки України , Черкас. держ. технол. ун-т . – Черкаси : ЧДТУ , 2013. – 28 с.

Анотація: 

Методичні вказівки розкривають зміст навчальної дисципліни "Міжнародний менеджмент", містять теми та орієнтовні питання лекційного та практичних курсів, самостійної роботи, питання до заліку. За своєю структурою методичні матеріали складаються з трьох розділів, що відповідають вимогам Положення про планування та підготовку рукописної навчально-методичної літератури до видання в умовах кредитно-модульної системи. 

Тип документу: 

Каталог: 

Ідентифікатор URL: 

http://elib.chstu.edu.ua/e-books/1152
  • Електронна версія матеріалу доступна для завантаження лише зареєстрованим користувачам Електронно-бібліотечної системи ЧДТУ.
  • Усі завантажувані матеріали захищені авторськими правами, усі права належать їх законним правовласникам.