Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни "Міжнародні злиття та поглинання" для студентів спеціальності 8.03050301 "Міжнародна економіка" освітньо-кваліфікаційного рівня "магістр" денної форми навчанняКількість сторінок: 

28с.

Видавець: 

Місце видання: 

Дата: 

Мова: 

Бібліографічна картка: 

Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни "Міжнародні злиття та поглинання" для студентів спеціальності 8.03050301 "Міжнародна економіка" освітньо-кваліфікаційного рівня "магістр" денної форми навчання [Електронний ресурс] / уклад. : Ю. В. Вдовиченко, М. М. Лещенко ; М-во освіти і науки України , Черкас. держ. технол. ун-т . – Черкаси : ЧДТУ , 2013. – 28 с.

Анотація: 

Методичні вказівки розкривають зміст навчальної дисципліни "Міжнародні злиття та поглинання", містять теми та орієнтовні питання лекційного та практичних курсів, самостійної роботи, питання до заліку. Для студентів спеціальності 8.03050301 "Міжнародна економіка" освітньо-кваліфікаційного рівня "магістр" денної форми навчання. 

Тип документу: 

Каталог: 

Ідентифікатор URL: 

http://elib.chstu.edu.ua/e-books/1153
  • Електронна версія матеріалу доступна для завантаження лише зареєстрованим користувачам Електронно-бібліотечної системи ЧДТУ.
  • Усі завантажувані матеріали захищені авторськими правами, усі права належать їх законним правовласникам.