Методичні вказівки до виконання та захисту магістерських дипломних робіт для студентів спеціальності 8.03050301 "Міжнародна економіка" освітньо-кваліфікаційного рівня "магістр" денної форми навчанняКількість сторінок: 

36с.

Видавець: 

Місце видання: 

Дата: 

Мова: 

УДК: 

339.9(07)

Бібліографічна картка: 

Методичні вказівки до виконання та захисту магістерських дипломних робіт для студентів спеціальності 8.03050301 "Міжнародна економіка" освітньо-кваліфікаційного рівня "магістр" денної форми навчання [Електронний ресурс] / уклад. : Л. О. Петкова, Н. О. Халда ; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси : ЧДТУ, 2013. – 36 с.

Анотація: 

Видання розкриває загальні вимоги до магістерської дипломної роботи; структуру та зміст магістерської дипломної роботи; оформлення магістерської дипломної роботи; підготовку до захисту; критерії оцінки знань студентів під час захисту магістерських дипломних робіт. Для студентів спеціальності 8.03050301 "Міжнародна економіка" освітньо-кваліфікаційного рівня "магістр" денної форми навчання. 

Тип документу: 

Каталог: 

Ідентифікатор URL: 

http://elib.chstu.edu.ua/e-books/1154
  • Електронна версія матеріалу доступна для завантаження лише зареєстрованим користувачам Електронно-бібліотечної системи ЧДТУ.
  • Усі завантажувані матеріали захищені авторськими правами, усі права належать їх законним правовласникам.