Методичні вказівки до самостійної роботи та семінарських занять з дисципліни "Міжнародні стратегії економічного розвитку" для студентів спеціальності 8.03050301 "Міжнародна економіка" освітньо- кваліфікаційного рівня "магістр" денної форми навчанняКількість сторінок: 

32с.

Видавець: 

Місце видання: 

Дата: 

Мова: 

УДК: 

339.9(07)

Бібліографічна картка: 

Методичні вказівки до самостійної роботи та семінарських занять з дисципліни "Міжнародні стратегії економічного розвитку" для студентів спеціальності 8.03050301 "Міжнародна економіка" освітньо-кваліфікаційного рівня "магістр" денної форми навчання [Електронний ресурс] / уклад. : Ю. В. Вдовиченко ; М-во освіти і науки України , Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси : ЧДТУ , 2013. – 32 с.

Анотація: 

Методичні вказівки розкривають зміст модулів навчальної дисципліни "Міжнародні стратегії економічного розвитку", містять теми та орієнтовні питання лекційного та практичних курсів, питання до заліку. За своєю структурою методичні матеріали складаються з трьох розділів, що відповідають вимогам Положення про планування та підготовку рукописної навчально-методичної літератури до видання в умовах кредитно-модульної системи. 

Тип документу: 

Каталог: 

Ідентифікатор URL: 

http://elib.chstu.edu.ua/e-books/1155
  • Електронна версія матеріалу доступна для завантаження лише зареєстрованим користувачам Електронно-бібліотечної системи ЧДТУ.
  • Усі завантажувані матеріали захищені авторськими правами, усі права належать їх законним правовласникам.