Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни "Міжнародний інноваційний менеджмент" для студентів спеціальності 8.03050301 "Міжнародна економіка" освітньо-кваліфікаційного рівня "магістр" денної форми навчанняАвтор: 

Кількість сторінок: 

32с.

Видавець: 

Місце видання: 

Дата: 

Мова: 

Бібліографічна картка: 

Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни "Міжнародний інноваційний менеджмент" для студентів спеціальності 8.03050301 "Міжнародна економіка" освітньо-кваліфікаційного рівня "магістр" денної форми навчання [Електронний ресурс] / уклад. : В. М. Пасенко ; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси : ЧДТУ, 2013. – 32 с.

Анотація: 

Методичні вказівки розкривають зміст модулів навчальної дисципліни "Міжнародний інноваційний менеджмент", містять теми та орієнтовні питання лекційного та практичних курсів, питання до заліку. Для студентів спеціальності 8.03050301 "Міжнародна економіка" освітньо-кваліфікаційного рівня "магістр" денної форми навчання. 

Тип документу: 

Каталог: 

Ідентифікатор URL: 

http://elib.chstu.edu.ua/e-books/1158
  • Електронна версія матеріалу доступна для завантаження лише зареєстрованим користувачам Електронно-бібліотечної системи ЧДТУ.
  • Усі завантажувані матеріали захищені авторськими правами, усі права належать їх законним правовласникам.