Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни "Менеджмент персоналу" для студентів спеціальності 8.03050301 "Міжнародна економіка" освітньо-кваліфікаційного рівня "магістр" денної форми навчанняАвтор: 

Кількість сторінок: 

28с.

Видавець: 

Місце видання: 

Дата: 

Мова: 

УДК: 

339.9(07)

Бібліографічна картка: 

Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни "Менеджмент персоналу" для студентів спеціальності 8.03050301 "Міжнародна економіка" освітньо-кваліфікаційного рівня "магістр" денної форми навчання [Електронний ресурс] / уклад. : Л. О. Петкова ; М-во освіти і науки України , Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси : ЧДТУ, 2013. – 28 с.

Анотація: 

Методичні вказівки розкривають зміст модулів навчальної дисципліни "Менеджмент персоналу", містять теми та орієнтовні питання лекційного та практичних курсів, питання до іспиту. За своєю структурою методичні матеріали складаються з трьох розділів, що відповідають вимогам Положення про планування та підготовку рукописної навчально-методичної літератури до видання в умовах кредитно-модульної системи. 

Дисципліна: 

Тип документу: 

Каталог: 

Ідентифікатор URL: 

http://elib.chstu.edu.ua/e-books/1159
  • Електронна версія матеріалу доступна для завантаження лише зареєстрованим користувачам Електронно-бібліотечної системи ЧДТУ.
  • Усі завантажувані матеріали захищені авторськими правами, усі права належать їх законним правовласникам.