Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни "Фінансовий менеджмент" для студентів спеціальності 8.03050301 "Міжнародна економіка" освітньо-кваліфікаційного рівня "магістр" денної форми навчанняАвтор: 

Кількість сторінок: 

32с.

Видавець: 

Місце видання: 

Дата: 

Мова: 

УДК: 

658.012.32.3(07)

Бібліографічна картка: 

Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни "Фінансовий менеджмент" для студентів спеціальності 8.03050301 "Міжнародна економіка" освітньо-кваліфікаційного рівня "магістр" денної форми навчання [Електронний ресурс] / уклад. : Н. О. Халда ; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси : ЧДТУ, 2013. – 32 с.

Анотація: 

Методичні вказівки розкривають зміст модулів навчальної дисципліни "Фінансовий менеджмент", містять теми та орієнтовні питання лекційного та практичних курсів, питання до іспиту. Методичні матеріали відповідають вимогам Положення про планування та підготовку рукописної навчально-методичної літератури до видання в умовах кредитно-модульної системи. Для студентів спеціальності 8.03050301 "Міжнародна економіка" освітньо-кваліфікаційного рівня "магістр". 

Тип документу: 

Каталог: 

Ідентифікатор URL: 

http://elib.chstu.edu.ua/e-books/1167
  • Електронна версія матеріалу доступна для завантаження лише зареєстрованим користувачам Електронно-бібліотечної системи ЧДТУ.
  • Усі завантажувані матеріали захищені авторськими правами, усі права належать їх законним правовласникам.