Пластична анатомія : посібник для студентів напряму підготовки 6.020207 "Дизайн" усіх форм навчанняКількість сторінок: 

92с.

Видавець: 

Місце видання: 

Дата: 

Мова: 

УДК: 

743(075.8)

Бібліографічна картка: 

Пластична анатомія : посібник для студентів напряму підготовки 6.020207 "Дизайн" усіх форм навчання [Електронний ресурс] / уклад. : І. О. Яковець, Н. М. Литовченко ; М-во освіти і науки України , Черкас. держ. технол. ун-т. - Черкаси : ЧДТУ, 2014.- 92 с.

Анотація: 

Видання включає структуру лекційного курсу, методичні вказівки до виконання практичних завдань, а також критерії оцінювання знань відповідно до вимог кредитно-модульної системи організації навчального процесу. Для студентів напряму підготовки 6.020207 "Дизайн" усіх форм навчання.

Кафедра: 

Спеціальність: 

Ступінь підготовки: 

Дисципліна: 

Тип документу: 

Ідентифікатор URL: 

http://elib.chdtu.edu.ua/e-books/1291

ББК: 

85.14я73
  • Електронна версія матеріалу доступна для завантаження лише зареєстрованим користувачам Електронно-бібліотечної системи ЧДТУ.
  • Усі завантажувані матеріали захищені авторськими правами, усі права належать їх законним правовласникам.