Практикум з української мови для іноземних студентів усіх спеціальностей. Частина 1Кількість сторінок: 

35с.

Видавець: 

Місце видання: 

Дата: 

Мова: 

УДК: 

811.161.2(076)

Бібліографічна картка: 

Практикум з української мови для іноземних студентів усіх спеціальностей. Частина 1[Електронний ресурс] / уклад. : Г. М. Дядюра, Л. М. Сидоренко, Т. В. Ісаєнко, Т. Є. Співак ; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси : ЧДТУ, 2014. – 35 с.

Анотація: 

Практикум складений на основі "Програми з української мови для іноземних студентів основного етапу навчання" і відповідає вимогам рівня мовленнєвої підготовки бакалавра. Метою видання є допомога іноземним студентам оволодіти лексикою фахової української мови, зокрема термінологічною лексикою, навчити студентів професійної мови, збагатити словниковий запас, виробити практичні навички культури комунікативного мовлення. Запропоноване видання складається із тренувальних вправ для самостійної роботи, фахових текстів, лексичних тем відповідно до робочої програми. Практикум з української мови для іноземних студентів усіх спеціальностей може бути використаний студентами як під час практичних занять, так і для самостійної роботи. Пропоноване видання призначене для іноземних студентів-першокурсників і є частиною навчально-методичного комплексу з української мови для іноземців, що навчаються на усіх спеціальностях.

Тип документу: 

Каталог: 

Ідентифікатор URL: 

http://elib.chdtu.edu.ua/e-books/1310
  • Електронна версія матеріалу доступна для завантаження лише зареєстрованим користувачам Електронно-бібліотечної системи ЧДТУ.
  • Усі завантажувані матеріали захищені авторськими правами, усі права належать їх законним правовласникам.