Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічних та контрольних робіт з дисципліни "Автоматизація виробничих процесів" для студентів напряму підготовки 6.051701 "Харчові технології та інженерія" денної та заочної форми навчанняКількість сторінок: 

38с.

Видавець: 

Місце видання: 

Дата: 

Мова: 

УДК: 

664.02(07)

Бібліографічна картка: 

Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічних та контрольних робіт з дисципліни "Автоматизація виробничих процесів" для студентів напряму підготовки 6.051701 "Харчові технології та інженерія" денної та заочної форми навчання [Електронний ресурс] / уклад. : А. В. Громико, Г. С. Столяренко, О. Л. Чепурна ; М-во освіти і науки України , Черкас. держ. технол. ун-т. - Черкаси : ЧДТУ, 2014. - 38 с.

Анотація: 

Методичні вказівки допоможуть студентам вивчати та опанувати питання з основ автоматизації технологічних процесів в харчовій технології, а також виконати розрахунково-графічну і контрольну роботи ; підготуватись до поточного і підсумкового контролю (іспиту).

Факультет: 

Тип документу: 

Каталог: 

Ідентифікатор URL: 

http://elib.chdtu.edu.ua/e-books/1318
  • Електронна версія матеріалу доступна для завантаження лише зареєстрованим користувачам Електронно-бібліотечної системи ЧДТУ.
  • Усі завантажувані матеріали захищені авторськими правами, усі права належать їх законним правовласникам.