Методичні вказівки до виконання практичних робіт та самостійної роботи з дисципліни "Інформаційні системи в обліку, аналізі та аудиті" для студентів спеціальності 7.03050901 "Облік і аудит" освітньо-кваліфікаційного рівня "спеціаліст" денної формиКількість сторінок: 

21с.

Видавець: 

Місце видання: 

Дата: 

Мова: 

УДК: 

657(07)

Бібліографічна картка: 

Методичні вказівки до виконання практичних робіт та самостійної роботи з дисципліни "Інформаційні системи в обліку, аналізі та аудиті" для студентів спеціальності 7.03050901 "Облік і аудит" освітньо-кваліфікаційного рівня "спеціаліст" денної форми навчання [Електронний ресурс] / уклад. В. М. Яценко, В. В. Пасенко ; М-во освіти і науки України , Черкас. держ. технол. ун-т. - Черкаси : ЧДТУ, 2014. - 21 с.

Анотація: 

У методичних вказівках надані рекомендації по організації ефективної роботи при виконанні практичних завдань та завдань для самостійної роботи студентів при вивченні дисципліни "Інформаційні системи в обліку, аналізі та аудиті" для студентів спеціальності 7.03050901 "Облік і аудит" освітньо-кваліфікаційного рівня "спеціаліст" денної форми навчання.

Спеціальність: 

Тип документу: 

Каталог: 

Ідентифікатор URL: 

http://elib.chdtu.edu.ua/e-books/1506
  • Електронна версія матеріалу доступна для завантаження лише зареєстрованим користувачам Електронно-бібліотечної системи ЧДТУ.
  • Усі завантажувані матеріали захищені авторськими правами, усі права належать їх законним правовласникам.