Економіко-математичні методи і моделі (оптимизаційні методи та моделі) : практикум для дистанційного навчання студентів економічних спеціальностейКількість сторінок: 

80с.

Видавець: 

Місце видання: 

Дата: 

Мова: 

УДК: 

330.4(076)

Бібліографічна картка: 

Бережна Л. В. Економіко-математичні методи і моделі (оптимизаційні методи та моделі) [Електронний ресурс] : практикум для дистанційного навчання для студентів економічних спеціальностей / Л. В. Бережна, О. І. Снитюк ; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. - Черкаси : ЧДТУ, 2014. - 80 с.

Анотація: 

Практикум складено відповідно до типової нормативної програми дисципліни "Економіко-математичні методи та моделі (оптимизаційні методи та моделі)". Містить завдання, які охоплюють усі теми дисципліни та тематику й зміст лекційних і практичних занять, лабораторних робіт, самостійної та індивідуальної роботи студентів, завдання на розрахунково-графічну роботу, перелік питань до іспиту, список рекомендованої літератури. Теоретичні питання та завдання спрямовані на опанування понятійним апаратом, що становить базову основу будь-якого навчального предмета. Практичні завдання, які необхідно вирішити студентам, - змістовні та різнопланові. Вони моделюють конкретні економічні ситуації та процеси, що дає змогу перевірити не лише теоретичні знання та їх практичне застосування, а й дають можливість набути практичних навичок у побудові й використанні економіко-математичних моделей.

Тип документу: 

Каталог: 

Ідентифікатор URL: 

http://elib.chdtu.edu.ua/e-books/1559
  • Електронна версія матеріалу доступна для завантаження лише зареєстрованим користувачам Електронно-бібліотечної системи ЧДТУ.
  • Усі завантажувані матеріали захищені авторськими правами, усі права належать їх законним правовласникам.