Навчально-методичний посібник до виконання курсової роботи з дисципліни "Системне програмне забезпечення" для студентів спеціальності 6. 050102 "Комп’ютерна інженерія" всіх форм навчанняКількість сторінок: 

60с.

Видавець: 

Місце видання: 

Дата: 

Мова: 

УДК: 

004.4(07)

Бібліографічна картка: 

Навчально-методичний посібник до виконання курсової роботи з дисципліни "Системне програмне забезпечення" для студентів спеціальності 6. 050102 "Комп’ютерна інженерія" всіх форм навчання [Електронний ресурс] / уклад. : І. М. Федотова-Півень, О. Б. Півень ; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси : ЧДТУ, 2015. – 60 с.

Анотація: 

Дисципліна "Системне програмне забезпечення" є нормативною в освітньо-професійній програмі підготовки бакалавра з напряму підготовки 6.050102 – комп’ютерної інженерія і вивчається протягом 6 і 7-го семестрів. Форми контролю: залік (6-й семестр) та іспит (7-й семестр); також передбачено виконання студентами курсової роботи протягом 7-го семестру навчання.

Ступінь підготовки: 

Тип документу: 

Каталог: 

Ідентифікатор URL: 

http://elib.chdtu.edu.ua/e-books/1597
  • Електронна версія матеріалу доступна для завантаження лише зареєстрованим користувачам Електронно-бібліотечної системи ЧДТУ.
  • Усі завантажувані матеріали захищені авторськими правами, усі права належать їх законним правовласникам.