Методичні вказівки до вивчення дисципліни "Основи наукових досліджень" для студентів галузей знань "Економіка та підприємництво" та "Менеджмент і адміністрування" усіх форм навчанняКількість сторінок: 

35с.

Видавець: 

Місце видання: 

Дата: 

Мова: 

УДК: 

001.8(07)

Бібліографічна картка: 

Методичні вказівки до вивчення дисципліни "Основи наукових досліджень" для студентів галузей знань "Економіка та підприємництво" та "Менеджмент і адміністрування" усіх форм навчання [Електронний ресурс] / уклад. : С. А. Назаренко, О. В. Фінагіна, І. О. Журба, С. М. Мильніченко ; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси : ЧДТУ, 2015. – 35 с.

Анотація: 

У виданні представлено короткий огляд тем дисципліни та основні положення методології та організації проведення наукових досліджень у вищому навчальному закладі. Наведено теми рефератів, вимоги до їх оформлення, методичні вказівки до виконання контрольних робіт студентами заочної форми навчання, завдання й інформація для розрахунків. Представлені завдання для самостійної роботи студентів, питання до заліку, список рекомендованої літератури. Для студентів, що займаються науковими дослідженнями в економічній сфері.

Тип документу: 

Каталог: 

Ідентифікатор URL: 

http://elib.chdtu.edu.ua/e-books/1599
  • Електронна версія матеріалу доступна для завантаження лише зареєстрованим користувачам Електронно-бібліотечної системи ЧДТУ.
  • Усі завантажувані матеріали захищені авторськими правами, усі права належать їх законним правовласникам.