Посібник з макро- та мікроекономіки для самостійної роботи студентів галузей знань "Економіка та підприємництво" та "Менеджмент і адміністрування" освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр"Кількість сторінок: 

128с.

Видавець: 

Місце видання: 

Дата: 

Мова: 

УДК: 

330.101.54(076)

Предметні терміни: 

Бібліографічна картка: 

Посібник з макро- та мікроекономіки для самостійної роботи студентів галузей знань "Економіка та підприємництво" та "Менеджмент і адміністрування" освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр" [Електронний ресурс] / уклад. : Назаренко С. А., Загоруйко І. О., Журба І. О. ; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси : ЧДТУ, 2015. – 128 с.

Анотація: 

У посібнику містяться відомості, що допоможуть в освоєнні курсів "Макроекономіка" та "Мікроекономіка" Подано теоретичний план дисциплін, питання до самостійного вивчення, матеріали до виконання розрахунково-графічної роботи, варіанти комплексних контрольних робіт, методичні вказівки до виконання задач,  література за темами курсу. Для студентів економічних спеціальностей.

Тип документу: 

Каталог: 

Ідентифікатор URL: 

http://elib.chdtu.edu.ua/e-books/1604

ББК: 

65.012я73
  • Електронна версія матеріалу доступна для завантаження лише зареєстрованим користувачам Електронно-бібліотечної системи ЧДТУ.
  • Усі завантажувані матеріали захищені авторськими правами, усі права належать їх законним правовласникам.