Методичні вказівки до виконання індивідуальних контрольних робіт з дисципліни "Метали і зварювання в будівництві" для студентів напряму 6.060101 "Будівництво" заочної форми навчанняКількість сторінок: 

25с.

Видавець: 

Місце видання: 

Дата: 

Мова: 

Бібліографічна картка: 

Методичні вказівки до виконання індивідуальних контрольних робіт з дисципліни "Метали і зварювання у будівництві" для студентів напряму 6.060101 "Будівництво" заочної форми навчання [ Електронний ресурс] / уклад.: Є. Я Губар, І. І. Фенько; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. - Черкаси: ЧДТУ, 2009. - 25 с.

Анотація: 

Призначено для поглибленого вивчення основних положень курсу, а також виконання індивідуальних контрольних завдань, що сприяють закріпленню знань на практиці.

Напрям підготовки: 

Тип документу: 

Каталог: 

Ідентифікатор URL: 

http://elib.newlibrary.org.ua/e-books/164

Авторські права: 

НТБ ЧДТУ
  • Електронна версія матеріалу доступна для завантаження лише зареєстрованим користувачам Електронно-бібліотечної системи ЧДТУ.
  • Усі завантажувані матеріали захищені авторськими правами, усі права належать їх законним правовласникам.