Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни "Основи метрології та електричних вимірювань" для студентів напряму підготовки 6.050701 "Електротехніка та електротехнології" всіх форм навчанняКількість сторінок: 

12с.

Видавець: 

Місце видання: 

Дата: 

Мова: 

УДК: 

621.317(07)

Бібліографічна картка: 

Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни "Основи метрології та електричних вимірювань" для студентів напряму підготовки 6.050701 "Електротехніка та електротехнології" всіх форм навчання [Електронний ресурс] / уклад. О. О. Ситник, І. В. Яценко, С. М. Мильніченко ; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. - Черкаси : ЧДТУ, 2014. - 12 с.

Анотація: 

У методичних вказівках наведені завдання для виконання підсумкової контрольної роботи з дисципліни "Основи метрології та електроних вимірювань" для студентів напряму підготовки 6.050701 "Електротехніка та електротехнології" денної та заочної форм навчання. Індивідуальне завдання складається з одного теоретичного питання (входять до переліку розділів дисципліни, які вивчаються упродовж семестру) і чотирьох задач, які допоможуть закріпити теоретичний матеріал. Таблиця з вихідними даними представлена у додатку 1. Дані для розрахунку вибираються у відповідності до номеру варіанта контрольної роботи.

Тип документу: 

Каталог: 

Ідентифікатор URL: 

http://elib.chdtu.edu.ua/e-books/1710
  • Електронна версія матеріалу доступна для завантаження лише зареєстрованим користувачам Електронно-бібліотечної системи ЧДТУ.
  • Усі завантажувані матеріали захищені авторськими правами, усі права належать їх законним правовласникам.