Економіко-математичні методи і моделі (економетрика) : практикум для дистанційного навчання студентів економічних спеціальностейКількість сторінок: 

106с.

Видавець: 

Місце видання: 

Дата: 

Мова: 

УДК: 

330.4 (076)

Бібліографічна картка: 

Економіко-математичні методи і моделі (економетрика) [Електронний ресурс] : практикум для дистанційного навчання студентів економічних спеціальностей / уклад. : Л. В. Бережна, О. І. Снитюк ; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси : ЧДТУ, 2014. – 106 с.

Анотація: 

Практикум складено відповідно до типової нормативної програми дисципліни "Економіко-математичні методи і моделі (економетрика)". Вони містять завдання, які охоплюють усі теми цієї дисципліни та тематику й зміст лекційних і практичних занять, лабораторних робіт, самостійної та індивідуальної роботи студентів, перелік питань до іспиту, завдання на розрахунково-графічну роботу, список рекомендованої літератури. Теоретичні питання та завдання спрямовані на опанування понятійним апаратом, що становить базову основу будь-якого навчального предмета. Практичні та лабораторні завдання, які необхідно вирішити студентам, – змістовні та різнопланові. Вони моделюють конкретні фінансові ситуації та процеси, що дає змогу не лише перевірити теоретичні знання та їх практичне застосування, а й дають можливість набути практичних навичок у організації і проведенні      розрахункових операцій. Видання розраховано на студентів, що навчаються за програмами підготовки бакалаврів за галуззю знань "Економіка та підприємництво", спеціалістів, магістрів, аспірантів і викладачів економічних навчальних закладів усіх типів, а також фахівців в галузі фінансів.

 

Спеціальність: 

Тип документу: 

Каталог: 

Ідентифікатор URL: 

http://elib.chdtu.edu.ua/e-books/1718
  • Електронна версія матеріалу доступна для завантаження лише зареєстрованим користувачам Електронно-бібліотечної системи ЧДТУ.
  • Усі завантажувані матеріали захищені авторськими правами, усі права належать їх законним правовласникам.