Проектування оптико-електронних приладів : посібник до самостійної роботи. Змістовий модуль "Оптичні системи ОЕП"Кількість сторінок: 

147с.

Видавець: 

Місце видання: 

Дата: 

Мова: 

УДК: 

681.7(075.8)

Предметні терміни: 

Бібліографічна картка: 

Проектування оптико-електронних приладів : посібник до самостійної роботи. Змістовий модуль "Оптичні системи ОЕП" [Електронний ресурс] / уклад. : Р. В. Трембовецька, Т. Ю. Кісіль, Ж. В. Сотула, К. В. Базіло ; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси : ЧДТУ, 2015. – 147 с.

Анотація: 

Посібник призначений для самостійного опрацювання матеріалу студентами спеціальності 7.05100302 (8.05100302) "Прилади і системи точної точної механіки" всіх форм навчання. Посібник побудований відповідно до кредитно-модульної системи організації навчального процесу, матеріал згрупований до змістовного модуля «Оптичні системи ОЕП». До даного змістовного модуля включені наступні питання: визначення характеристик склеєного об’єктиву; оптична система для формування та фокусування лазерного випромінювання; розрахунок ходу променю крізь складну (трикомпонентну) оптичну систему (класичний метод та матричний метод); фотоелектричні оптичні системи. В посібнику наведені теоретичні відомості до кожної теми, а також наводяться приклади виконання завдання. Розрахункова частина завдання виконується за допомогою пакету прикладних програм MathCAD, графічна частина за допомогою ППК "Компас". В додатку наведені завдання для 15 варіантів, а також довідниковий матеріал, необхідний для самостійного виконання завдання.

Тип документу: 

Каталог: 

Ідентифікатор URL: 

http://elib.chdtu.edu.ua/e-books/1726

ББК: 

34.9Я 73
  • Електронна версія матеріалу доступна для завантаження лише зареєстрованим користувачам Електронно-бібліотечної системи ЧДТУ.
  • Усі завантажувані матеріали захищені авторськими правами, усі права належать їх законним правовласникам.