Методичні вказівки та завдання до написання курсової роботи з дисципліни "Європейська інтеграція" для студентів напряму підготовки 6.030503 – "Міжнародна економіка" всіх форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр"Кількість сторінок: 

26с.

Видавець: 

Місце видання: 

Дата: 

Мова: 

УДК: 

339.9(07)

Бібліографічна картка: 

Методичні вказівки та завдання до написання курсової роботи з дисципліни "Європейська інтеграція" для студентів напряму підготовки 6.030503 – "Міжнародна економіка" всіх форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр" [Електронний ресурс] / уклад. : Д. М. Паламарчук ; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси : ЧДТУ, 2016. – 26 с.

Анотація: 

Методичні вказівки розкривають зміст курсу навчальної дисципліни "Європейська інтеграція", містять питання до заліку, орієнтовну тематику курсових робіт та вимоги до її написання. За своєю структурою методичні матеріали складаються з трьох розділів, що відповідають вимогам Положення про планування та підготовку рукописної навчально-методичної літератури до видання в умовах кредитно-модульної системи та дозволяють підготувати курсову роботу на високому науковому рівні.

Напрям підготовки: 

Тип документу: 

Каталог: 

Ідентифікатор URL: 

http://elib.chdtu.edu.ua/e-books/1782
  • Електронна версія матеріалу доступна для завантаження лише зареєстрованим користувачам Електронно-бібліотечної системи ЧДТУ.
  • Усі завантажувані матеріали захищені авторськими правами, усі права належать їх законним правовласникам.