Метрологічне забезпечення наукових досліджень : лабораторний практикум з дисципліни для студентів спеціальностей : 8.05050201 "Технології машинобудування", 8.05050204 "Обробка металів за спецтехнологіями"Кількість сторінок: 

121с.

Видавець: 

Місце видання: 

Дата: 

Мова: 

УДК: 

006.91(076)

Бібліографічна картка: 

Метрологічне забезпечення наукових досліджень : лабораторний практикум з дисципліни для студентів спеціальностей : 8.05050201 "Технології машинобудування", 8.05050204 "Обробка металів за спецтехнологіями" [Електронний ресурс] / уклад. : Г. В. Канашевич, М. П. Рудь, П. П. Дмитренко та ін. ; за ред. д.т.н., професора Г. В. Канашевича ; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси : ЧДТУ, 2016. – 121 с.

Анотація: 

Лабораторний практикум охоплює комплекс питань з вимірювань та вимірювальної техніки, які спрямовані  на вивчення змін фізичного стану матеріалів після їх обробки різними інструментами та модифікування їх поверхонь і поверхневих шарів різними способами, а також практичного застосування сучасних методів дослідження та приладів вимірювання фізичних величин, принцип роботи яких заснований на законах механіки, оптики, молекулярної фізики, твердого тіла тощо. 

Тип документу: 

Каталог: 

Ідентифікатор URL: 

http://elib.chdtu.edu.ua/e-books/1795

ББК: 

30.10 я 73
  • Електронна версія матеріалу доступна для завантаження лише зареєстрованим користувачам Електронно-бібліотечної системи ЧДТУ.
  • Усі завантажувані матеріали захищені авторськими правами, усі права належать їх законним правовласникам.