Лабораторний практикум з дисципліни "Фізичні методи дослідження матеріалів" для студентів спеціальностей: 8.05050201 – "Технології машинобудування" і 8.05050204 – "Обробка металів за спецтехнологіями"Кількість сторінок: 

155с.

Видавець: 

Місце видання: 

Дата: 

Мова: 

УДК: 

620.1(076)

Бібліографічна картка: 

Лабораторний практикум з дисципліни "Фізичні методи дослідження матеріалів" для студентів спеціальностей: 8.05050201 – "Технології машинобудування" і 8.05050204 – "Обробка металів за спецтехнологіями" [Електронний ресурс] / уклад. : Г. В. Канашевич, П. П. Дмитренко, М. В. Голуб, С. М. Мацепа ; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси : ЧДТУ, 2016. – 155 с.

Анотація: 

Лабораторний практикум охоплює комплекс питань з методів фізичних досліджень,які спрямовані на вивчення змін фізичного стану матеріалів після їх обробки різними інструментами та модифікування їх поверхонь і поверхневих шарів різними способами, а також сприяє набуттю навичок практичного застосування сучасних методів дослідження та приладів вимірювання фізичних величин, принцип роботи яких заснований на законах механіки, оптики, молекулярної фізики, твердого тіла тощо. При виконанні робіт використовуються прилади: атомно-силовий мікроскоп, просвітлювальний та растровий електронні мікроскопи, оптичні мікроскопи, лазерний масаналізатор, атомно-абсорбційний спектрофотометр, полярископ-поляриметр, атомно-силовий мікроскоп, мікротвердомір тощо.

Тип документу: 

Каталог: 

Ідентифікатор URL: 

http://elib.chdtu.edu.ua/e-books/1798
  • Електронна версія матеріалу доступна для завантаження лише зареєстрованим користувачам Електронно-бібліотечної системи ЧДТУ.
  • Усі завантажувані матеріали захищені авторськими правами, усі права належать їх законним правовласникам.