Навчально-методичні матеріали до виконання курсової роботи з дисципліни "Технологія і організація реконструкції будівель і споруд" для студентів напряму підготовки 6.060101 "Будівництво"Автор: 

Кількість сторінок: 

44с.

Видавець: 

Місце видання: 

Дата: 

Мова: 

УДК: 

69.059.7(07)

Бібліографічна картка: 

Навчально-методичні матеріали до виконання курсової роботи з дисципліни "Технологія і організація реконструкції будівель і споруд" для студентів напряму підготовки 6.060101 "Будівництво" [Електронний ресурс] / уклад. : В. М. Коновал ; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. [вид. 2-ге, доповн.]. – Черкаси : ЧДТУ, 2016. – 44 с.

Анотація: 

Видання включає склад і зміст курсової роботи, загальні вимоги й рекомендації до її виконання, завдання до курсової роботи, список літератури, додатки, приклад виконання курсової роботи. Для студентів напряму підготовки 6.060101 "Будівництво".

Факультет: 

Напрям підготовки: 

Тип документу: 

Каталог: 

Ідентифікатор URL: 

http://elib.chdtu.edu.ua/e-books/1799

ББК: 

38.7-09
  • Електронна версія матеріалу доступна для завантаження лише зареєстрованим користувачам Електронно-бібліотечної системи ЧДТУ.
  • Усі завантажувані матеріали захищені авторськими правами, усі права належать їх законним правовласникам.