Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Ергономіка та дизайн РЕЗ" для студентів спеціальності 172 Телекомунікації і радіотехніка (напрям підготовки 6.050901 – Радіотехніка) усіх форм навчанняКількість сторінок: 

27с.

Видавець: 

Місце видання: 

Дата: 

Мова: 

УДК: 

7.05(07)

Предметні терміни: 

Бібліографічна картка: 

Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Ергономіка та дизайн РЕЗ" для студентів спеціальності 172 Телекомунікації і радіотехніка (напрям підготовки 6.050901 – Радіотехніка) усіх форм навчання [Електронний ресурс] / уклад. : П. А. Клопотовський ; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси : ЧДТУ, 2016. – 27 с.

Анотація: 

Видання містить інформацію, необхідну для виконання лабораторних робіт із дисципліни "Ергономіка та дизайн РЕЗ" про принципи композиційного, гармонійного, ергономічного й естетичного аналізу радіоелектронних засобів. Подано перелік рекомендованих літературних джерел. 

Напрям підготовки: 

Тип документу: 

Каталог: 

Ідентифікатор URL: 

http://elib.chdtu.edu.ua/e-books/1810
  • Електронна версія матеріалу доступна для завантаження лише зареєстрованим користувачам Електронно-бібліотечної системи ЧДТУ.
  • Усі завантажувані матеріали захищені авторськими правами, усі права належать їх законним правовласникам.