Інженерна геодезія : методичні вказівки до виконання розрахунково-графічних робіт для студентів напряму підготовки 6.060101 "Будівництво"Автор: 

Кількість сторінок: 

28с.

Видавець: 

Місце видання: 

Дата: 

Мова: 

УДК: 

528.48 (07)

Предметні терміни: 

Бібліографічна картка: 

Марущак М. П. Інженерна геодезія : методичні вказівки до виконання розрахунково-графічних робіт для студентів напряму підготовки 6.060101 "Будівництво" [Електронний ресурс] / М. П. Марущак ; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси : ЧДТУ, 2016 – 28 с.

Анотація: 

Подано теоретичний і практичний матеріал для самостійного виконання розрахунково-графічних робіт: РГР 1 –  топографічні знімання (обчислення координат і висот пунктів знімальної мережі, оброблення журналу тахеометричного знімання, складання топографічного плану); РГР 2 – інженерно-геодезичні роботи (оброблення журналу нівелювання траси під’їзної дороги, побудова профілів дороги, оброблення журналу нівелювання поверхні майданчика і складання картограми земляних мас). Для студентів будівельного фаху вузів та коледжів.

Факультет: 

Напрям підготовки: 

Дисципліна: 

Тип документу: 

Каталог: 

Ідентифікатор URL: 

http://elib.chdtu.edu.ua/e-books/1880
  • Електронна версія матеріалу доступна для завантаження лише зареєстрованим користувачам Електронно-бібліотечної системи ЧДТУ.
  • Усі завантажувані матеріали захищені авторськими правами, усі права належать їх законним правовласникам.