Методичні рекомендації для виконання звіту з виробничої практики студентами спеціальності 073 "Менеджмент" (8.03060101 – "Менеджмент організацій і адміністрування", 8.18010012 – "Управління інноваційною діяльністю", 8.18010016 – "Бізнес-адміністрування")Кількість сторінок: 

20с.

Видавець: 

Місце видання: 

Дата: 

Мова: 

УДК: 

658.012.32(07)

Бібліографічна картка: 

Методичні рекомендації для виконання звіту з виробничої практики студентами спеціальності 073 "Менеджмент" (8.03060101 – "Менеджмент організацій і адміністрування", 8.18010012 – "Управління інноваційною діяльністю", 8.18010016 – "Бізнес-адміністрування") [Електронний ресурс] / уклад. : О. В. Фінагіна, Л. І. Панкова , А. С. Сурай та ін. ; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси : ЧДТУ, 2016. – 20 с.

Анотація: 

Наведено загальні вимоги і структуру звіту з виробничої практики, методичні вказівки до виконання основних розділів роботи, оформлення списку літератури, що рекомендується, додатків. Надано основні вимоги до організації підготовки і виконання звіту з виробничої практики, порядок їхнього захисту.

Спеціальність: 

Тип документу: 

Каталог: 

Ідентифікатор URL: 

http://elib.chdtu.edu.ua/e-books/1888
  • Електронна версія матеріалу доступна для завантаження лише зареєстрованим користувачам Електронно-бібліотечної системи ЧДТУ.
  • Усі завантажувані матеріали захищені авторськими правами, усі права належать їх законним правовласникам.