Методичні рекомендації до контрольних робіт з дисципліни "Заповідна справа" для здобувачів освітнього ступеня бакалавра зі спеціальності 101 "Екологія" (Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування)Кількість сторінок: 

39с.

Видавець: 

Місце видання: 

Дата: 

Мова: 

УДК: 

502 (07)

Бібліографічна картка: 

Методичні рекомендації до контрольних робіт з дисципліни "Заповідна справа" для здобувачів освітнього ступеня бакалавра зі спеціальності 101 "Екологія" (Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування) [Електронний ресурс] / уклад. : І. А. Чемерис, Т. М. Рига ; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси : ЧДТУ, 2016. – 39 с.

Анотація: 

Видання містить матеріали для перевірки знань – тематичні тести, підсумкову контрольну роботу, варіанти контрольних робіт для студентів заочної форми навчання, вимоги та правила оформлення контрольної роботи студентами-заочниками, питання до заліку. 

Факультет: 

Спеціальність: 

Дисципліна: 

Тип документу: 

Каталог: 

Ідентифікатор URL: 

http://elib.chdtu.edu.ua/e-books/1913
  • Електронна версія матеріалу доступна для завантаження лише зареєстрованим користувачам Електронно-бібліотечної системи ЧДТУ.
  • Усі завантажувані матеріали захищені авторськими правами, усі права належать їх законним правовласникам.