Методичний посібник до практичних робіт з біології для здобувачів освітнього ступеня бакалавра зі спеціальності 101 "Екологія" (Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористу-вання) денної форми навчання : у 2 ч. Частина ІІКількість сторінок: 

98с.

Видавець: 

Місце видання: 

Дата: 

Мова: 

УДК: 

57(07)

Бібліографічна картка: 

Методичний посібник до практичних робіт з біології для здобувачів освітнього ступеня бакалавра зі спеціальності 101 "Екологія" (Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористу-вання) денної форми навчання : у 2 ч. [Електронний ресурс] / уклад. : І. А. Чемерис, Т. М. Рига, Л. І. Білик ; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси : ЧДТУ, 2016. – Частина ІІ. – 98 с.

Анотація: 

У частині ІІ методичного посібника пропонуються практичні роботи, в яких розглядаються питання функціонування рослинних та тваринних організмів, а також питання популяційної генетики, що дозволяє оцінити внесок мутаційного процесу в генетичну структуру популяцій, спадкових і середовищних факторів у створенні фенотипового поліморфізму, визначити напрям і оцінити внесок міграційних процесів у генетичну структуру сучасних популяцій, зміни генофонду у ході еволюційного процесу. Для здобувачів освітнього ступеня бакалавра зі спеціальності 101 "Екологія" (Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування) денної форми навчання.

Факультет: 

Спеціальність: 

Дисципліна: 

Тип документу: 

Каталог: 

Ідентифікатор URL: 

http://elib.chdtu.edu.ua/e-books/1919
  • Електронна версія матеріалу доступна для завантаження лише зареєстрованим користувачам Електронно-бібліотечної системи ЧДТУ.
  • Усі завантажувані матеріали захищені авторськими правами, усі права належать їх законним правовласникам.