Навчально-методичний посібник до самостійної роботи з дисципліни "Заповідна справа" для здобувачів освітнього ступеня бакалавра зі спеціальності 101 "Екологія" (Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування)Кількість сторінок: 

110с.

Видавець: 

Місце видання: 

Дата: 

Мова: 

УДК: 

57(07)

Предметні терміни: 

Бібліографічна картка: 

Навчально-методичний посібник до самостійної роботи з дисципліни "Заповідна справа" для здобувачів освітнього ступеня бакалавра зі спеціальності 101 "Екологія" (Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування) [Електронний ресурс] / уклад. : І. А. Чемерис, Т. М. Рига ; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси : ЧДТУ, 2016. – 110 с.

Анотація: 

Навчально-методичний посібник до самостійної роботи містить теоретичні матеріали щодо стану проблем та перспектив заповідної справи в Україні, оцінки значущості мережі природно-заповідного фонду, особливостей роботи й порядку створення територій та об’єктів природно-заповідного фонду, заповідників і природних парків України та питання до заліку. Для здобувачів освітнього ступеня бакалавра зі спеціальності 101 "Екологія" (Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування).

Факультет: 

Спеціальність: 

Дисципліна: 

Тип документу: 

Каталог: 

Ідентифікатор URL: 

http://elib.chdtu.edu.ua/e-books/1921
  • Електронна версія матеріалу доступна для завантаження лише зареєстрованим користувачам Електронно-бібліотечної системи ЧДТУ.
  • Усі завантажувані матеріали захищені авторськими правами, усі права належать їх законним правовласникам.