Системи прийняття рішень : навчально-методичний посібник для здобувачів освітнього ступеня бакалавра зі спеціальності 051 "Економіка" (напрям підготовки 6.030502 "Економічна кібернетика")Кількість сторінок: 

114с.

Видавець: 

Місце видання: 

Дата: 

Мова: 

УДК: 

330.4(075.8)

Бібліографічна картка: 

Системи прийняття рішень : навчально-методичний посібник для здобувачів освітнього ступеня бакалавра зі спеціальності 051 "Економіка" (напрям підготовки 6.030502 "Економічна кібернетика") [Електронний ресурс] / уклад. : Т. О. Прокопенко ; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси : ЧДТУ, 2016. – 114 с.

Анотація: 

У виданні наведено основні питання теорії прийняття рішень, системного підходу в прийнятті рішень, поняття організаційно-технічної системи, методи, моделі і засоби прийняття рішень при управлінні складними системами. Крім цього, розглянуто класифікацію невизначеностей, основні питання управління ризиками при прйнятті рішення, експертні методи та правила пошуку компромісу при узгодженні рішень експертами, а також основні поняття методології аналізу та оцінки рішень, розробки та обґрунтування рішень в умовах обмеженості ресурсів, невизначеності та ризиків. Для здобувачів освітнього ступеня бакалавра зі спеціальності 051 "Економіка" (напрям підготовки 6.030502 "Економічна кібернетика"). 

Спеціальність: 

Напрям підготовки: 

Тип документу: 

Каталог: 

Ідентифікатор URL: 

http://elib.chdtu.edu.ua/e-books/1941

ББК: 

65в6я73
  • Електронна версія матеріалу доступна для завантаження лише зареєстрованим користувачам Електронно-бібліотечної системи ЧДТУ.
  • Усі завантажувані матеріали захищені авторськими правами, усі права належать їх законним правовласникам.