Методичні рекомендації до проходження переддипломної та науково-дослідної практики для здобувачів освітнього ступеня "бакалавр", "магістр" зі спеціальності 172 Телекомунікації і радіотехніка та ОКР "спеціаліст" зі спеціальності 7.05090101 – РадіотехнікаКількість сторінок: 

13с.

Видавець: 

Місце видання: 

Дата: 

Мова: 

УДК: 

621.37 (07)

Бібліографічна картка: 

Методичні рекомендації до проходження переддипломної та науково-дослідної практики для здобувачів освітнього ступеня "бакалавр", "магістр" зі спеціальності 172 Телекомунікації і радіотехніка та ОКР "спеціаліст" зі спеціальності 7.05090101 – Радіотехніка [Електронний ресурс] / уклад. : Ю. Г. Лега, О. С. Гавриш, В. В. Палагін ; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси : ЧДТУ, 2015. – 13 с.

Анотація: 

Подано загальні вказівки до проходження переддипломної практики бакалавра і спеціаліста та науково-дослідної практики магістра, мету та задачі практик, рекомендації щодо змісту та організації науково-дослідної роботи та проходження практики, список рекомендованої літератури, а також зразки оформлення супровідної документації. Для студентів напряму підготовки  (спеціальності) "Радіотехніка".

 

Тип документу: 

Каталог: 

Ідентифікатор URL: 

http://elib.chdtu.edu.ua/e-books/1969
  • Електронна версія матеріалу доступна для завантаження лише зареєстрованим користувачам Електронно-бібліотечної системи ЧДТУ.
  • Усі завантажувані матеріали захищені авторськими правами, усі права належать їх законним правовласникам.