Методичні рекомендації до семінарських занять з дисципліни "Методологія наукових досліджень" для здобувачів освітнього ступеня магістр зі спеціальностей 051 "Економіка", 073 "Менеджмент", 075 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" всіх форм навКількість сторінок: 

22с.

Видавець: 

Місце видання: 

Дата: 

Мова: 

УДК: 

001.891(07)

Предметні терміни: 

Бібліографічна картка: 

Методичні рекомендації до семінарських занять з дисципліни "Методологія наукових досліджень" для здобувачів освітнього ступеня магістр зі спеціальностей 051 "Економіка", 073 "Менеджмент", 075 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" всіх форм навчання [Електронний ресурс] / уклад. : О. М.Кожем’якіна ; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси : ЧДТУ, 2016 – 22 с.

Анотація: 

У методичних рекомендаціях міститься інформація щодо підготовки до семінарських занять з дисципліни "Методологія наукових досліджень". Подано завдання для підготовки студентів за темами семінарських занять, теми реферативних повідомлень та презентацій, питання та завдання для самостійного вивчення дисципліни, питання та завдання для самоперевірки, перелік необхідної літератури та додатки з необхідним допоміжним матеріалом. 

Тип документу: 

Каталог: 

Ідентифікатор URL: 

http://elib.chdtu.edu.ua/e-books/1992

ББК: 

87я73
  • Електронна версія матеріалу доступна для завантаження лише зареєстрованим користувачам Електронно-бібліотечної системи ЧДТУ.
  • Усі завантажувані матеріали захищені авторськими правами, усі права належать їх законним правовласникам.