Методичні рекомендації до лабораторних робіт з дисципліни "Автоматизований електропривод" для здобувачів освітнього ступеня бакалавра спеціальності 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка"Кількість сторінок: 

65с.

Видавець: 

Місце видання: 

Дата: 

Мова: 

УДК: 

681.3.072

Предметні терміни: 

Бібліографічна картка: 

Методичні рекомендації до лабораторних робіт з дисципліни "Автоматизований електропривод" для здобувачів освітнього ступеня бакалавра спеціальності 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" (напряму підготовки 6.050701 "Електротехніка та електротехнології") усіх форм навчання [Електронний ресурс] / уклад. : О. О. Ситник, С. Ю. Протасов, І. Б. Семко ; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси : ЧДТУ, 2016. – 65 с.

Анотація: 

Викладено навчальні (навчально-методичного характеру) матеріали, наведено завдання з дисципліни «Автоматизований електропривод», подано вимоги щодо їх виконання, перелік рекомендованої літератури. Для студентів спеціальності 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" (напряму підготовки 6.050701 "Електротехніка та електротехнології") усіх форм навчання

Тип документу: 

Каталог: 

Ідентифікатор URL: 

http://elib.chdtu.edu.ua/e-books/1995
  • Електронна версія матеріалу доступна для завантаження лише зареєстрованим користувачам Електронно-бібліотечної системи ЧДТУ.
  • Усі завантажувані матеріали захищені авторськими правами, усі права належать їх законним правовласникам.