Методичні рекомендації до лабораторних робіт з дисципліни "Системи електропостачання об’єктів" для здобувачів освітнього ступеня бакалавра спеціальності 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка". Ч.1Кількість сторінок: 

50с.

Видавець: 

Місце видання: 

Дата: 

Мова: 

УДК: 

621.3 (07)

Предметні терміни: 

Бібліографічна картка: 

Методичні рекомендації до лабораторних робіт з дисципліни "Системи електропостачання об’єктів" для здобувачів освітнього ступеня бакалавра спеціальності 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" (напряму підготовки 6.050701 "Електротехніка та електротехнології") усіх форм навчання. Ч. 1.[Електронний ресурс] / уклад. : О. В. Самойлик, Г. В. Курбака ; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси : ЧДТУ, 2016. – 50 с.

Анотація: 

Викладено навчальні (навчально-методичного характеру) матеріали, наведено завдання з дисципліни "Системи електропостачання об’єктів", подано вимоги щодо їх виконання, перелік рекомендованої літератури. Для студентів спеціальності 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" (напряму підготовки 6.050701 "Електротехніка та електротехнології") усіх форм навчання.

Тип документу: 

Каталог: 

Ідентифікатор URL: 

http://elib.chdtu.edu.ua/e-books/1998
  • Електронна версія матеріалу доступна для завантаження лише зареєстрованим користувачам Електронно-бібліотечної системи ЧДТУ.
  • Усі завантажувані матеріали захищені авторськими правами, усі права належать їх законним правовласникам.