Методичні рекомендації до виконання випускних магістерських робіт для здобувачів освітнього ступеня "магістр" зі спеціальності 172 Телекомунікації і радіотехнікаКількість сторінок: 

30с.

Видавець: 

Місце видання: 

Дата: 

Мова: 

УДК: 

621.39 (07)

Бібліографічна картка: 

Методичні рекомендації до виконання випускних магістерських робіт для здобувачів освітнього ступеня "магістр" зі спеціальності 172 Телекомунікації і радіотехніка [Електронний ресурс] / уклад. : Ю. Г. Лега, С. В. Заболотній, О. С. Гавриш, А. М. Чорній ; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси: ЧДТУ, 2016. – 30 с.

Анотація: 

Подано загальні вказівки до виконання випускної магістерської роботи, вимоги до змісту, обсягу і оформлення пояснювальної записки та графічного матеріалу, списку рекомендованої літератури, відомості про процедуру захисту випускної магістерської роботи, а також надано зразки оформлення супровідної документації.

Тип документу: 

Каталог: 

Ідентифікатор URL: 

http://elib.chdtu.edu.ua/e-books/2001
  • Електронна версія матеріалу доступна для завантаження лише зареєстрованим користувачам Електронно-бібліотечної системи ЧДТУ.
  • Усі завантажувані матеріали захищені авторськими правами, усі права належать їх законним правовласникам.