Практикум з дисципліни "Методи і моделі прийняття рішень в аналізі і аудиті" для здобувачів освітнього ступеня магістра зі спеціальності 071 "Облік і оподаткування" денної і заочної форм навчанняКількість сторінок: 

92с.

Видавець: 

Місце видання: 

Дата: 

Каталог: 

Спеціальність: 

Мова: 

Анотація: 

Подано матеріали та рекомендації щодо організації ефективної навчальної роботи при вивченні дисципліни "Методи і моделі прийняття рішень в аналізі і аудиті". Наведено завдання та форми контролю, що використовуються на практичних заняттях.

Бібліографічна картка: 

Практикум з дисципліни "Методи і моделі прийняття рішень в аналізі і аудиті" для здобувачів освітнього ступеня магістра зі спеціальності 071 "Облік і оподаткування" денної і заочної форм навчання [Електронний ресурс] / уклад. : А. А. Ткаченко, Я. П. Пастернак ; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технолог. ун-т. – Черкаси : ЧДТУ, 2016. – 92 с.

Ідентифікатор URL: 

http://elib.chdtu.edu.ua/e-books/2022

УДК: 

330.4(076)

ББК: 

65.050я73

Тип документу: 

  • Електронна версія матеріалу доступна для завантаження лише зареєстрованим користувачам Електронно-бібліотечної системи ЧДТУ.
  • Усі завантажувані матеріали захищені авторськими правами, усі права належать їх законним правовласникам.