Навчально-методичний посібник з дисципліни "Державний фінасовий контроль" для здобувачів освітнього ступеня бакалавра зі спеціальності 071 "Облік і оподаткування" денної і заочної форм навчанняКількість сторінок: 

42с.

Видавець: 

Місце видання: 

Дата: 

Мова: 

УДК: 

657(07)

Предметні терміни: 

Бібліографічна картка: 

Навчально-методичний посібник з дисципліни "Державний фінасовий контроль" для здобувачів освітнього ступеня бакалавра зі спеціальності 071 "Облік і оподаткування" денної і заочної форм навчання [Електронний ресурс] / уклад. : В. О. Гавриленко ; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси : ЧДТУ, 2016. – 42 с.

Анотація: 

Подані матеріали та рекомендації щодо організації ефективної роботи на практичних заняттях та при виконанні завдань для самостійної роботи студентів. Для здобувачів освітнього ступеня бакалавра зі спеціальності 071 "Облік і оподаткування" денної і заочної форми навчання.

Спеціальність: 

Тип документу: 

Каталог: 

Ідентифікатор URL: 

http://elib.chdtu.edu.ua/e-books/2027

ББК: 

65.052я73
  • Електронна версія матеріалу доступна для завантаження лише зареєстрованим користувачам Електронно-бібліотечної системи ЧДТУ.
  • Усі завантажувані матеріали захищені авторськими правами, усі права належать їх законним правовласникам.