Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Споживачі електричної енергії" для студентів напряму підготовки 6.050701 "Електротехніка та електротехнології" всіх форм навчанняКількість сторінок: 

57с.

Видавець: 

Місце видання: 

Дата: 

Мова: 

УДК: 

621.311(07)

Бібліографічна картка: 

Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Споживачі електричної енергії" для студентів напряму підготовки 6.050701 "Електротехніка та електротехнології" всіх форм навчання [Електронний ресурс] / уклад. : Г. О. Кисельова, В. Б. Кисельов ; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси : ЧДТУ, 2016. – 57 с.

Анотація: 

Видання призначене для  успішного опановування основ теорії і практики розрахунку споживачів електричної енергії та електричного обладнання, формування необхідного обсягу знань з дисципліни. Наведені матеріали дають можливість та виробляють вміння розраховувати та грамотно експлуатувати електричне та електронне обладнання. Для студентів напряму підготовки 6.050701 "Електротехніка та електротехнології" всіх форм навчання

Тип документу: 

Каталог: 

Ідентифікатор URL: 

ib.chdtu.edu.ua/e-books/2034
  • Електронна версія матеріалу доступна для завантаження лише зареєстрованим користувачам Електронно-бібліотечної системи ЧДТУ.
  • Усі завантажувані матеріали захищені авторськими правами, усі права належать їх законним правовласникам.