Методичні вказівки, контрольні завдання та типові приклади з дисципліни "Теоретичні основи електротехніки" для студентів напряму підготовки 6.050701 "Електротехніка та електротехнології"Кількість сторінок: 

58с.

Видавець: 

Місце видання: 

Дата: 

Мова: 

УДК: 

621.3.01 (07)

Бібліографічна картка: 

Методичні вказівки, контрольні завдання та типові приклади з дисципліни "Теоретичні основи електротехніки" для студентів напряму підготовки 6.050701 "Електротехніка та електротехнології" [Електронний ресурс] / уклад. : О. О. Ситник, І. В. Яценко, Н. І. Борисова ; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси : ЧДТУ, 2016. – 58 с.

Анотація: 

Видання містить завдання для контрольних робіт (заочна ф. н.) і для розрахунково-графічних робіт (денна ф. н.), вказівки до їх виконання і розв’язки типових прикладів по наступним розділам дисципліни "Теоретичні основи електротехніки": "Лінійні електричні кола постійного струму", "Лінійні електричні кола однофазного синусоїдного струму", "Трифазні електричні кола", "Основи теорії чотириполюсників". Для студентів напряму підготовки 6.050701 "Електротехніка та електротехнології".

Тип документу: 

Каталог: 

Ідентифікатор URL: 

http://elib.chdtu.edu.ua/e-books/2156
  • Електронна версія матеріалу доступна для завантаження лише зареєстрованим користувачам Електронно-бібліотечної системи ЧДТУ.
  • Усі завантажувані матеріали захищені авторськими правами, усі права належать їх законним правовласникам.