Навчально-методичний посібник з дисципліни "Міжнародне страхування" для студентів спеціальності 6.030503 "Міжнародна економіка"Кількість сторінок: 

33с.

Видавець: 

Місце видання: 

Дата: 

Мова: 

УДК: 

368 (07)

Бібліографічна картка: 

Навчально-методичний посібник з дисципліни "Міжнародне страхування" для студентів спеціальності 6.030503 "Міжнародна економіка" [Електронний ресурс] / уклад. Н. О. Паламарчук ; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси : ЧДТУ, 2017. – 33 с.

Анотація: 

Викладено навчально-методичні матеріали з дисципліни "Міжнародне страхування", подано інформаційний обсяг навчальної дисципліни; методику організації навчального процесу дисципліни, що включає теми семінарських занять та питання для самоконтролю, перелік питань до заліку, теми доповідей та вимоги до їх підготовки, контрольні завдання для студентів-заочників і методичні вказівки по їх виконанню, систему критеріїв оцінювання знань з дисципліни; термінологію дисципліни та літературу. Для студентів всіх форм навчання.

Напрям підготовки: 

Тип документу: 

Каталог: 

Ідентифікатор URL: 

http://elib.chdtu.edu.ua/e-books/2161
  • Електронна версія матеріалу доступна для завантаження лише зареєстрованим користувачам Електронно-бібліотечної системи ЧДТУ.
  • Усі завантажувані матеріали захищені авторськими правами, усі права належать їх законним правовласникам.