Методичні рекомендації до лабораторних та практичних робіт з дисципліни "Методи та засоби реєстрації та відтворення інформації" для здобувачів освітнього ступеня "бакалавр" галузі знань 15 "Автоматизація та приладобудування"Кількість сторінок: 

42с.

Видавець: 

Місце видання: 

Дата: 

Мова: 

УДК: 

621.37(07)

Бібліографічна картка: 

Методичні рекомендації до лабораторних та практичних робіт з дисципліни "Методи та засоби реєстрації та відтворення інформації" для здобувачів освітнього ступеня "бакалавр" галузі знань 15 "Автоматизація та приладобудування" спеціальності 151 "Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології", 152 "Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка", 153 "Мікро- та наносистемна техніка" усіх форм навчання / [Електронний ресурс] / уклад. : В. М. Заїка, Л. Г. Куницька ; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси : ЧДТУ, 2017. – 42 с.

Анотація: 

Видання містять відомості щодо виконання лабораторних та практичних робіт з дисципліни "Методи та засоби реєстрації та відтворення інформації" для студентів галузі знань 15 "Автоматизація та приладобудування". Подані основні теоретичні відомості, сучасні технології проектування та розрахунку пристроїв реєстрації та відтворення інформації необхідні для виконання лабораторних та практичних робіт.

Тип документу: 

Каталог: 

Ідентифікатор URL: 

http://elib.chdtu.edu.ua/e-books/2224
  • Електронна версія матеріалу доступна для завантаження лише зареєстрованим користувачам Електронно-бібліотечної системи ЧДТУ.
  • Усі завантажувані матеріали захищені авторськими правами, усі права належать їх законним правовласникам.