Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи з дисципліни "Бюджетна система" для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» напряму підготовки 6.030508 "Фінанси і кредит" (спеціальності 072 "Фінанси, банківська справа та страхування")Автор: 

Кількість сторінок: 

35с.

Видавець: 

Місце видання: 

Дата: 

Каталог: 

Кафедра: 

Дисципліна: 

Напрям підготовки: 

Мова: 

Анотація: 

До складу методичних вказівок входять такі матеріали: програма навчальної дисципліни, питання для самоконтролю, структура контрольної роботи, вимоги до оформлення роботи, вибір варіанту контрольної роботи, умови зарахування роботи, завдання до виконання контрольної роботи, перелік питань до іспиту, рекомендована література. Для здобувачів освітнього ступеня "бакалавр" напряму підготовки 6.030508 "Фінанси і   кредит", спеціальності 072 "Фінанси, банківська справа та страхування" заочної форми навчання.

Бібліографічна картка: 

Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи з дисципліни "Бюджетна система" для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» напряму підготовки 6.030508 "Фінанси і кредит" (спеціальності 072 "Фінанси, банківська справа та страхування") заочної форми навчання [Електронний ресурс] / уклад. І. М. Пріхно ; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси : ЧДТУ, 2016. – 35 с.

Ідентифікатор URL: 

http://elib.chdtu.edu.ua/e-books/2230

УДК: 

336.14 (07)

Тип документу: 

  • Електронна версія матеріалу доступна для завантаження лише зареєстрованим користувачам Електронно-бібліотечної системи ЧДТУ.
  • Усі завантажувані матеріали захищені авторськими правами, усі права належать їх законним правовласникам.