Методичні рекомендації до практичних занять з дисципліни "Фінанси" для здобувачів освітнього ступеня"бакалавр"зі спеціальності 072 "Фінанси, банківська справа та страхування" спеціалізації "Фінанси і кредит" усіх форм навчанняКількість сторінок: 

141с.

Видавець: 

Місце видання: 

Дата: 

Каталог: 

Кафедра: 

Дисципліна: 

Мова: 

Анотація: 

До складу методичних рекомендацій входять такі матеріали: загальні положення про дисципліну "Фінанси" та результати її вивчення, тематику практичних занять та методичні рекомендації до розв’язування задач, поточний тестовий контроль, вправи на закріплення вивченого матеріалу, а також критерії оцінювання навчальних досягнень студентів та  рекомендована література. Для здобувачів освітнього ступеня "бакалавр" зі спеціальності 072 "Фінанси, банківська справа та страхування" спеціалізації "Фінанси і кредит" усіх форм навчання

Бібліографічна картка: 

Методичні рекомендації до практичних занять з дисципліни "Фінанси" для здобувачів освітнього ступеня"бакалавр"зі спеціальності 072 "Фінанси, банківська справа та страхування" спеціалізації "Фінанси і кредит" усіх форм навчання[Електронний ресурс] / уклад. І. М. Серватинська ; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси : ЧДТУ, 2017. – 141 с.

Ідентифікатор URL: 

http://elib.chdtu.edu.ua/e-books/2252

УДК: 

336 (076)

Тип документу: 

  • Електронна версія матеріалу доступна для завантаження лише зареєстрованим користувачам Електронно-бібліотечної системи ЧДТУ.
  • Усі завантажувані матеріали захищені авторськими правами, усі права належать їх законним правовласникам.