Теплофізичне конструювання друкованих плат в середовищі TFK: навчально-методичний посібник до курсового та дипломного проектування для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» галузі знань 15-Автоматизація та приладобудування усіх форм навчанняКількість сторінок: 

84с.

Видавець: 

Місце видання: 

Дата: 

Мова: 

УДК: 

681.2(075.8)

Бібліографічна картка: 

Теплофізичне конструювання друкованих плат в середовищі TFK [Електронний ресурс]: навчально-методичний посібник до курсового та дипломного проектування для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» галузі знань 15-Автоматизація та приладобудування усіх форм навчання / упоряд.: В. В. Тичков, Р. В. Трембовецька ; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси: ЧДТУ, 2018. – 84 с.

Анотація: 

В основу навчально-методичної розробки покладено досвід викладання дисциплін у Черкаському державному технологічному університеті. Відмінною особливістю пропонованого видання є лаконічність у підході до розрахунків та проектування друкованих плат з урахуванням їх теплофізичного конструювання

Напрям підготовки: 

Тип документу: 

Каталог: 

Ідентифікатор URL: 

http://elib.chdtu.edu.ua/e-books/2291
  • Електронна версія матеріалу доступна для завантаження лише зареєстрованим користувачам Електронно-бібліотечної системи ЧДТУ.
  • Усі завантажувані матеріали захищені авторськими правами, усі права належать їх законним правовласникам.