Лабораторний практикум з дисципліни «ТКМ та матеріалознавство» для студентів напрямів підготовки: 6.050502 «Інженерна механіка», 6.050503 «Машинобудування», 6.070106 «Автомобільний транспорт» всіх форм навчання: у двох частинах. Ч. ІІКількість сторінок: 

97с.

Видавець: 

Місце видання: 

Дата: 

Мова: 

УДК: 

620.2(076)

Бібліографічна картка: 

Лабораторний практикум з дисципліни "ТКМ та матеріалознавство" для студентів напрямів підготовки: 6.050502 "Інженерна механіка", 6.050503 "Машинобудування", 6.070106 "Автомобільний транспорт" всіх форм навчання [Електронний ресурс] : у двох частинах. Частина ІІ / уклад. : Є. Я. Губар, В. Ю. Шматков, В. Ю. Васильченко ; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси : ЧДТУ, 2016. – 97 с.

Анотація: 

Видання призначене для самостійної підготовки студентів до виконання лабораторних робіт з дисципліни «ТКМ та матеріалознавство». Обсяг теоретичних відомостей до кожної лабораторної роботи достатній для розуміння досліджуваних явищ та структур і доповнює конспект лекцій з цієї дисципліни. В кінці кожної лабораторної роботи наведені контрольні питання, які дають студенту змогу оцінювати міру розуміння ним явищ, що вивчаються, та рівень підготовки до лабораторної роботи, а також список літературних джерел, що допоможе студенту самостійно підвищити свій рівень знань. Для студентів інженерно-технічних спеціальностей всіх форм навчання

Ступінь підготовки: 

Тип документу: 

Каталог: 

Ідентифікатор URL: 

http://elib.chdtu.edu.ua/e-books/2299
  • Електронна версія матеріалу доступна для завантаження лише зареєстрованим користувачам Електронно-бібліотечної системи ЧДТУ.
  • Усі завантажувані матеріали захищені авторськими правами, усі права належать їх законним правовласникам.